Csoma Gergely

Elveszett szavak
Csoma_Gergely_4cf7a30554b82.jpgCsoma_Gergely_4cf7a30554b82.jpg

A moldvai magyarság írott nyelvemlékei

Az Észak-Kelet-Romániában élő, századok óta rohamosan asszimilálódó moldvai csángóság magyar nyelvemlékeit kutatja évtizedek óta Csoma Gergely. Könyve ezeket a közel 150 éve tartó erőszakos asszimilációnak ellent álló dokumentumokat tartalmazza. Kántorok 1805-ös énekeskönyvei, kézzel írott imádságos füzetei elevenednek meg a kötet lapjain. Búcsúsénekek, halottbúcsúztatók, menyasszonysiratók, mágikus varázslások „bájilóversei” kerültek a kutató fényképész lencséi elé. Kidöntött, elégetett, megsemmisített magyarvésetű fejfák, kálvária keresztek véletlenül megmaradt darabjait láthatjuk itt, talán utoljára. Templomok nehezen megközelíthető tornyában lapuló, magyar feliratú harangok tanúskodnak a moldvai katolikusság magyar származása mellett.

A képek megrendítő keménységgel mutatják a nyelvi romlás állomásait: a legrégebbi, szinte hibátlan helyesírású szövegek után a romlás-pusztulás dokumentumai is láthatók: „románbetűs, román helyesírású”, szinte felismerhetetlenségig torzított ének és imaszövegek dokumentálják az erőszakos beolvasztást.

Fontos sajátossága a könyvnek, hogy a szerző a szövegek mellett mindig bemutatja az embert, az írások létrehozóját, őrzőjét, olvasóját - felhasználóját, és annak szinte középkori környezetét.

A könyvet 144 színes kép alkotja, aláírásokkal, magyarázó szövegekkel, tanulmányokkal, magyar-román helységnévtárral és térképpel együtt. Külföldiek számára angol nyelvű képaláírások segítik a tájékozódást.

Ára: 4200 Ft

Megrendelhető: order@etnofon.hu Postai utánvéttel küldjük a levélben megadott címre.

Megosztás