Kedves Barátaink!

 

alapitvany_kicsi

Örömmel adjuk hírül, hogy a Hét Szabad Népművészet Alapítvány 2010 márciusában megkezdte működését!

Célja a magyarság és a vele együtt élő népek hagyományos műveltségének kutatása, értékeinek megőrzése, megjelenítése, közzététele, átörökítése.

Az alapítvány tevékenysége (kivonat az alapító okiratból):

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek elősegítik a néphagyomány értékálló és nagyvárosi közegben is használható elemeinek integrálását a fiatalság mindennapjaiba, a kortárs művészetekbe és az idegenforgalomba;
- A népművészet ágaira építő korszerű ingyenes szolgáltatást nyújtó nevelés és továbbképzés intézményes és egyéni kezdeményezéseken alapuló formáinak támogatása (tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, mesterkurzusok és táborok);
- Keresi az együttműködés lehetőségeit a hazai, illetve a szomszédos országokban és az EU tagállamaiban működő, hasonló tevékenységet folytató civil szervezetekkel és intézményekkel, régiók összefogását eredményező, és határokon átívelő kulturális projektek szervezése céljából.
- A célkitűzéseket szolgáló néprajzi gyűjtések és társadalomtudományi kutatások támogatása;
- A célkitűzéseket szolgáló ingyenes kiadványok megvalósításának támogatása (filmek, könyvek, hanghordozók, katalógusok);
- Az ingyenes szolgáltatást nyújtó Héttorony Fesztivál (világzenei és kézműves fórum) rendszeres megrendezésének támogatása;
- Egyéb ingyenes népművészeti rendezvények, projektek megvalósításának támogatása;
- A Folkturizmus Program kidolgozása és folyamatos fejlesztése;
- A paraszti kultúra és a néphagyományból táplálkozó kortárs művészet széleskörű megismertetése;
- Kreatív részvétel egy hiteles országkép kialakítása érdekében;

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi magán- és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vagy személyegyesülés készpénz, értéket megtestesítő dolog, vagyoni értékű jog vagy tevékenység felajánlásával csatlakozhat.

Működésünk elképzelhetetlen az Önök segítsége nélkül, ezért kérjük, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák céljaink megvalósítását. Mindennemű felajánlást köszönettel elfogadunk.

 

Tisztelettel, a kuratórium tagjai:

 

Csernyus Lőrinc építészmérnök,

Szabó Zoltán főmuzeológus és

Kiss Ferenc elnök.

*

Levélcím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 16. I. e. 2.
Tel.: +3630/263-9404
E-mail: info@etnofon.hu
OTP számlaszám: 11713005-20601689
Adószám: 18028812-1-41

Megosztás