Egyszólam együttes és a Kalamajka

Megütik a dobot
Egysz__lam_egy___4b20f80ab4fb8.jpgEgysz__lam_egy___4b20f80ab4fb8.jpg

Kiadó: Etnofon

Megjelenés éve: 2000

Cikkszám: ER-CD 048

Játékidő: 68:30

Műfaj: népzene

Kivitel: műanyag

Népünk történelmét a hivatásos krónikaírók fennmaradt írásaiból és a történettudomány eredményeiből ismerhetjük meg legpontosabban. Mindezek mellett igen nagy jelentősége van azonban a szélesebb néptömegek történelmi tudatának, a kollektív népi emlékezetnek, amely az előbbiek sajátos vetülete. Történelmünk nagy alakjain és eseményein végigtekintve azt láthatjuk, hogy a folklórban az 1848-89-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó anyag a leggazdagabb. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a néhány generációnyi időszakot átfogni képes kollektív emlékezet még nem feledkezett meg róla, másrészt pedig épp elég régen történt ahhoz, hogy az akkortájt keletkezett, illetve a nép által újrafogalmazott régebbi alkotások, valamint az ismert költők és zeneszerzők művei elég tökéletesre csiszolódjanak a hagyományozás folyamatában.

A válogatás során korabeli kéziratokból, gyűjteményekből, példatárakból, az 1948-49-es országos gyűjtőakció anyagából, a népzenei és néprajzi szakirodalomból, valamint saját gyűjtésekből merítettünk. Arra törekedtünk, hogy a műsor a szabadságharc énekes és hangszeres népzenéjének valamennyi rétegét bemutassa a legarchaikusabb dallamú és előadásmódú aktualizált szövegű daraboktól a legfrissebb, korabeli keletkezésű, részben folklorizálódott műdalokig.

EGYSZÓLAM (1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17)

Juhász Zoltán – furulya, hosszúfurulya, flóta, duda

Sáringer Kálmán – furulya, hosszúfurulya

Fábián Éva – gardon, ének

Berecz András – ének

KALAMAJKA (1, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19)

Halmos Béla – hegedű

Petrovics Tamás – cimbalom

Dövényi Péter – brácsa

Nagymarosy András – nagybőgő, tamburica, ádurica

Fábián Éva – ének

Közreműködők:

Juhász Katalin – ének

Agócs Gergely – tárogató, klarinét, ének

Juhász Réka, Juhász Dénes, Juhász Lilla, Sáringer Anna, Dövényi Gergely, Szabó Katica – ének

1. Bécs várostól nyugatról keletre

2. Ütik a rézdobot

3. Jön Kossuth, jön

4. Kossuth-nóta

5. Kossuth Lajos azt izente

6. Kossuth Lajos a vezér

7. Este későn megperdítik a dobot

8. Azt beszélik oda föl

9. Megtanultam tótul, svábul

10. Kossuth izenete eljött

11. Erdély körül van kerítve

12. Rákóczi induló, féloláhos és verbunk

13. Gábor Áron rézágyúja

14. Krakowiak (A lengyel légió táncnótája)

15. Garibaldi nóták

16. Kun verbunk

17. Áldja meg az Isten azt az édesanyát

18. Kispejlovam megérdemli a zabot

19. Ezernyolcszáznegyvennyolcban

Letöltöm

Megosztás